Довідка
Loading...
Грабовський О.В.
Грабовський О.В.

Балів рейтингу - 149 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 36

Остання атестація 31-03-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
використання цифрових технологій в організації освітнього процесу (6) 11-2021
Підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання (30) 06-2021

Педагогічне кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Освіта: вища

Ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст

Освітньо-науковий ступінь (за наявності): немає

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: Львівський державний інститут фізичної культури 

Спеціальність, зазначена в дипломі: фізична культура і спорт

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): викладач фізичного виховання - тренер з боксу

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників: 37 років (станом на 01.09.2023р.)

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Фізичне виховання Л12/1
Фізичне виховання А03/2
2022-2023 н.р.
Фізичне виховання А02/3
Фізичне виховання А03/2
2021-2022 н.р.
Фізичне виховання А02/3
Фізичне виховання A01/3
2020-2021 н.р.
Фізичне виховання Група З, ЛФК, Л12/1
Фізичне виховання А1/3
Фізичне виховання A01/3
Тем для тестування - 0 Кількість питань - 0
ПредметЕлектронний підручник
1 Фізичне виховання 62.11%
2 Фізичне виховання 79.5%

  2017

 • Грабовський О. В. Попередження травматизму при заняттях лижною підготовкою в медичному коледжі // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. пр. XXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав -Хмельницький, 2017. С. 84˗87.
 • 2016

 • Грабовський О. В. Мотивація підлітків до занять фізичною культурою та спортом // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2016. С. 81˗86.
 • 2015

 • Грабовський О. В. Комплексні орієнтації молоді на здоровий спосіб життя: методичні рекомендації. Ківерці, 2015. 48 с.
 • Грабовський О. В. Методика вивчення модуля «Волейбол» у вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації: методичні рекомендації. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. 76 с.
 • 2008

 • Грабовський О. В. Комплекс загальнорозвивальних вправ: методичні рекомендації. Ківерці, 2008. 12 с.
 • 2005

 • Грабовський О. В. Футбол: вправи, техніка, тактика на заняттях з фізичного виховання: методичний посібник. Ківерці, 2005. 70 с.