Довідка
Loading...
Боркова С.Г.
Боркова С.Г.

Балів рейтингу - 736 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 352

Остання атестація 31-03-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
XVII МЕНДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ (15) 03-2024
«Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу: потреби та можливості» (15) 01-2024
підвищення кваліфікації голів циклових комісій ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (16) 10-2023
«ВОЄННИЙ СТАН: МЕДИЦИНА. ОСВІТА.» (15) 03-2023
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE (2) 02-2023
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКІВ (2) 02-2023
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС (30) 02-2023
Актуальні питання інклюзивного навчання: основні вектори (2) 01-2023
Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (120) 11-2022
«Сервіси для створення стильних та сучасних презентацій» (2) 02-2022
«Сучасні засоби візуалізації даних: динамічні презентації в Prezi». (30) 12-2021
«Використання цифрових технологій в освітньому процесі» (6) 11-2021
«Сервіс відеоконференцій Zoom: оновлення та лайфхаки для дистанційних уроків» (2) 03-2021
«Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» (15) 03-2021
«Використання хмарних технологій під час викладання хімії та інших природничих дисциплін» (2) 02-2021
«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (13) 01-2021
Участь у роботі освітнього проєкту (15) 11-2020
Тема «Онлайн – сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom», за напрямом: «ІКТ», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (2) 11-2020
Тема «Використання онлайн – тестів під час дистанційного навчання», за напрямом: «ІКТ», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (2) 11-2020
Тема «Курс Power Point» (самоосвіта) (8) 10-2020
Тема «Інноваційні підходи до організації дистанційної освіти» (самоосвіта) (14) 08-2020
Тема «Онлайн – тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії», за напрямом: «ІКТ», «Практичні прийоми» (2) 05-2020
Тема «Cкринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання», за напрямом: «ІКТ» (2) 04-2020
За напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Практичні прийоми» (8) 04-2020
Тема «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії (2) 04-2020
За напрямами «Критичне мислення», «Креативне мислення», «Практичні прийоми» (10) 04-2020

Педагогічне кредо: "Знання і мислення починається із здивування.

                                  Навчаючи – учись, навчаючи – твори, 

                                  у процесі творчості – навчай"

Життєве кредо: “Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах-шукати істину, у людях – мудрість»

Освіта: вища

Ступінь (освітньо - кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст

Освітньо - науковий ступінь (за наявності): немає

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: Ужгородський національний університет 

Спеціальність, зазначена у дипломі: “Хімія”

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): “Хімік. Викладач” 

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників: 26 роки (станом на 01.09.2023 р.)

Посада: викладач хімії

Професійний шлях :  

1987 -1992 р.р. - навчання в Ужгородському національному університеті; 

1992 р - молодший науковий співробітник теми ДБ - 47, кафедра “Аналітичної хімії”;

1992 -1997 р.р. - аспірантура на кафедрі “Аналітична хімія” в Ужгородському національному університеті; 

1999 - 2001 р.р. - вчитель хімії у  Ківерцівській ЗОШ I-III ступеня № 4;

2003 - сьогодні - викладач хімії у Ківерцiвському фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради;

2023 р. - сьогодні - голова ЦМК природничо - наукової підготовки

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Медична хімія Л12/1
Медична хімія Л08/2
Медична хімія С04/2
Хімія С06/1, С05/1
Хімія Л10/1, Л11/1
Хімія в білому халаті Л08/2
2022-2023 н.р.
Медична хімія C03/3
Медична хімія Л05/3, Л06/3
Медична хімія Л09/2
Хімія С04/2
Хімія Л08/2
Хімія в білому халаті Л09/2
Хімія в білому халаті А03/2
2021-2022 н.р.
Медична хімія С02/4
Медична хімія Л03/4, Л02/4
Медична хімія Л07/3
Хімія C03/3
Хімія Л05/3, Л06/3
2020-2021 н.р.
Медична хімія Л01/4
Медична хімія Л04/3
Медична хімія С01/4
Хімія С02/4
Хімія Л02/4, Л03/4
Тем для тестування - 99 Кількість питань - 2061
ПредметЕлектронний підручник
1 Медична хімія 100%
2 Медична хімія 100%
3 Медична хімія 100%
4 Хімія 100%
5 Хімія 100%
6 Хімія в білому халаті 100%

  2023

 • Z. Kormosh, N. Gorbatyuk, N. Kormosh, M. Shevchuk, K. Liushuk, V. Kotsar, Yu. Bokhan & S. Borkova. Novel Potentiometric Sensor for the Determination of Ibuprofen // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2023. https://doi.org/10.1007/s11094-023-02946-6
 • Боркова С. Г. Використання навчальних кейсів на заняттях з хімічних дисциплін//Воєнний стан. Медицина. Освіта: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Бахмут-Полтава-Харків, 23-24 березня 2023 р.//Полиава-Харків: ХНМУ, АМУ, БМФК, 2023 р. C. 61–62
 • Ткач В. В., Притула О. М., Боркова С. Г., Коваленко А. О. Хімічні задачі в бразильському стилі на зброярську тематику// Modern research in world science. Proceedings of the 12 th International scientific and practical conference (February 26-28.2023), Lviv, Ukraine. 2023. C. 196–203.
 • 2022

 • Кормош Ж.О., Шевчук М.Н., Кормош Н.В., Боркова С.Г. Фотометричне визначення 4-хлорфеноксіоцтової кислоти. Міжнародні наукові інновації в людському житті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Манчестер, 13-15 квіт. 2022 р. Манчестер, 2022. С. 160-167.
 • Кормош Ж.О., Кормош Н.В., Боркова С.Г. Хемосенсори для визначення ртуті. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали Міжнар. конф., м. Луцьк, 1-3 червн. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 47-48.
 • Кормош Ж.О., Кормош Н.В., Боркова С.Г. Визначення левомізолу методом резонансної спектроскопії. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали Міжнар. конф., м. Луцьк, 1-3 червн. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 43-45.
 • Кормош Ж.О., Кормош Н.В., Боркова С.Г. Шаруваті оксиди та їх аналітичне застосування. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали Міжнар. конф., м. Луцьк, 1-3 червн. 2022 р. Луцьк, 2022. С. 49-50
 • 2021

 • Боркова С.Г. Використання кейсів при викладанні хімічних дисциплін. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 15 берез. 2021 р. Київ, 2021. С. 390-391.
 • Кормош Ж.О., Кормош Н.В., Боркова С.Г. Нові хемосенсори для визначення цинку. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 12-14 травн. 2021 р. Луцьк, 2021. С.123-125.
 • Спосіб одержання сульосаліцилгідразонів на основі спіроциклічного гідразопохідного родаміну С: патент. 00775 Україна. №147887; заявл. 19.02.2021; опубл. 16.06.2021, Бюл. №24.
 • 2018

 • Кормош Ж.О., Боркова С.Г. Порівняльна характеристика Сu(II) – чутливих хемосенсорів. Релаксаційно, нелінійно, акустооптичні процеси і матеріали в межах І Волинсько-Поморської міждисциплінарної літньої школи «Мистецтво та наука» ВПМЛШ-2018: матеріали IX Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 1 - 6 черв. 2018 р. Луцьк, 2018. С.154-156.
 • Кормош Ж.О., Боркова С.Г. Визначення впливу рН на термостабільність та оптичні властивості антоціанів винограду в спиртах. Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно - косметичній галузях промисловості: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Херсон, 22-23 листоп. 2018 р. Херсон, 2018. С.167-170.
 • 2016

 • Кормош Ж.О., Боркова С.Г. Новий хемосенсор для визначення Cu(II). Науковий вісник Ужгородського університету (Серія Хімія). 2016. (№1). С.39.
 • Кормош Ж. О., Боркова С. Г. Хемосенсор для визначення Fe(III). Науковий вісник Ужгородського університету (Серія Хімія). 2016. (№2). С.36.
 • Кормош Ж.О., Боркова С.Г. Хемосенсор для визначення Hg(II). Науковий вісник Ужгородського університету (Серія Хімія). 2016. (№2). С.37.
 • 2015

 • Боркова С.Г. Навчальний посібник з предмету «Хімія» для студентів – медиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2015. 360 с.
 • Боркова С.Г. Методичні вказівки для студентів до практичних (лабораторних) занять з предмету «Хімія». Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2015. 120 с.
 • Боркова С.Г. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «Медична хімія». Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2015. 234 с.
 • Боркова С.Г. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «Органічна хімія з основами біохімії». Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2015. 123 с.
 • 2006

 • Дувалка С. Г. Хімія в білому халаті (тематична розробка факультативних занять з хімії) : навч. посіб. Ківерці, 2006. 74 с.

2024

Патент "Спосіб екстракційно-фотометричного визначення толфенамінової кислоти"
Патент "Спосіб екстракційно-фотометричного визначення толфенамінової кислоти"

МОН (грамота, подяка, диплом)

Патент "Спосіб потенціометричного визначення диклофенаку"
Патент "Спосіб потенціометричного визначення диклофенаку"

МОН (грамота, подяка, диплом)

Х Міжнародна конференція “Сучасні тенденції навчання хімії”
Х Міжнародна конференція “Сучасні тенденції навчання хімії”30

Сертифікат

Участь у міжнародній науково - практичній конференції "XVII Менделєєвські читання"
Участь у міжнародній науково - практичній конференції "XVII Менделєєвські читання"15

Сертифікат

"Сучасні освітні інструменти: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ"
"Сучасні освітні інструменти: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ"2

Сертифікат

«Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу: потреби та можливості»
«Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу: потреби та можливості»15

Сертифікат

Спосіб потенціометричного визначення дексібупрофену
Спосіб потенціометричного визначення дексібупрофену

Свідоцтво


2023

підвищення кваліфікації голів циклових комісій ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
підвищення кваліфікації голів циклових комісій ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ16

Сертифікат

Х Міжнародна науково - практична конференція "Воєнний стан: Медицина. Освіта."
Х Міжнародна науково - практична конференція "Воєнний стан: Медицина. Освіта."15

Сертифікат

Спецкурс "Важливі навички у періоди стресу"
Спецкурс "Важливі навички у періоди стресу"10
Детальніше

Сертифікат

ХІІ міжнародна науково - практична конференція "MODERN RESEARCH IN VORLD SCIENCE"
ХІІ міжнародна науково - практична конференція "MODERN RESEARCH IN VORLD SCIENCE"24

Сертифікат

Участь у вебінарі "“КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE"
Участь у вебінарі "“КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE"2

Сертифікат

Участь у вебінарі "Інструменти для виявлення фейків"
Участь у вебінарі "Інструменти для виявлення фейків"2

Сертифікат

Участь в онлайн - марафоні безпечного інтернету
Участь в онлайн - марафоні безпечного інтернету2

МОН (грамота, подяка, диплом)

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС30

Сертифікат

Участь у вебінарі "Актуальні питання інклюзійного навчання: основні вектори"
Участь у вебінарі "Актуальні питання інклюзійного навчання: основні вектори"2

Сертифікат


2022

Курси ВІППО ЦІППО
Курси ВІППО ЦІППО120

Свідоцтво

II Міжнародна конференція "Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології"
II Міжнародна конференція "Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології"24

Сертифікат

Міжнародна конференція в Манчестері "INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE"
Міжнародна конференція в Манчестері "INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE"24

Сертифікат


2021

Тренінг «Використання цифрових технологій в освітньому процесі»
Тренінг «Використання цифрових технологій в освітньому процесі»6

Сертифікат

Патент (авторське свідоцтво)
Патент (авторське свідоцтво)

Свідоцтво

І Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології
І Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології20

Сертифікат

Вебінар «Сервіс відеоконференцій Zoom: оновлення та лайфхаки для дистанційних уроків»
Вебінар «Сервіс відеоконференцій Zoom: оновлення та лайфхаки для дистанційних уроків»2

Сертифікат

Перша Міжнародна науково - практична онлайн - конференція "Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України"
Перша Міжнародна науково - практична онлайн - конференція "Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України"10

Сертифікат

Всеукраїнський освітній онлайн - марафон на тему: "Толерантна освіта - запорука здорового суспільства"
Всеукраїнський освітній онлайн - марафон на тему: "Толерантна освіта - запорука здорового суспільства"15

Сертифікат

Вебінар "Використання хмарних технологій під час викладання хімії та інших природничих дисциплін"
Вебінар "Використання хмарних технологій під час викладання хімії та інших природничих дисциплін"2

Сертифікат

Інтернет - конференція "Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання"
Інтернет - конференція "Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання"13

Сертифікат


2020

Курс "Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії"
Курс "Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії"15

Сертифікат

Вебінар " Онлайн - сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom"
Вебінар " Онлайн - сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom"2

Сертифікат

Вебінар " Використання онлайн - тестів під час дистанційного навчання"
Вебінар " Використання онлайн - тестів під час дистанційного навчання"2

Сертифікат

Освітній онлайн - проєкт для викладачів " Курс Power Point"
Освітній онлайн - проєкт для викладачів " Курс Power Point"8

Сертифікат

Освітній онлайн - проєкт для викладачів "Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання"
Освітній онлайн - проєкт для викладачів "Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання"14

Сертифікат

Інтернет - конференція "Мислення логічне, креативне, критичне"
Інтернет - конференція "Мислення логічне, креативне, критичне"10

Сертифікат

Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2015 - 2020 р.р.)
Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2015 - 2020 р.р.)
Детальніше

Портфоліо