Довідка
Loading...
Федік Ю.М.
Федік Ю.М.

Балів рейтингу - 683 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 152

Остання атестація 08-04-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
Підвищення кваліфікації
Інструменти ефективного викладання англійської в багаторівневому класі (2) 03-2024
Цифровізація освіти й нові технології навчання мов у закладах загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти (15) 11-2023
Навчальні втрати та подолання прогалин у навчанні: план дій для вчителя англійської мови (2) 09-2023
Новинки ви давництва Pearson та Dinternal Education для 2023/24 навчального року (2) 08-2023
Як написати тези на конференцію? (2) 04-2023
«Створення навчальних вікторин у сервісі Quizizz» (4) 04-2023
Тренінг-практикум для закладів фахової передвищої освіти з написання проєктів ЕРАЗМУС+ (8) 04-2023
Особливості викладання англійської мови в сучасних умовах (8) 03-2023
Програма підвищення кваліфікації викладачів англійської мови за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (30) 02-2023
Проєктування та створення масових відкритих онлайн курсів MOOC (30) 02-2023
Сміливі навчати (6) 02-2023
Дива різдвяних свят на уроках англійської мови (2) 12-2022
Розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Інклюзія в дії (2) 11-2022
«The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space» (15) 10-2022
Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у ЗФПО» (16) 10-2022
Огляд сучасних освітніх інструментів вчителя для якісного викладання англійської в 9-11 класах з курсом High Note (2) 10-2022
Огляд інноваційних педагогічних технологій: мотивація до навчання (2) 09-2022
Потужна екзаменаційна підготовка у новій генерації автентичних ресурсів Pearson: НМК Formula (2) 09-2022
Сучасні інструменти для розвитку критичного і креативного мислення учасників освітнього процесу (2) 08-2022

Педагогічне кредо: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Nelson Mandela

Життєве кредо: “You get in life what you have the courage to ask for. Don't be afraid to ask more." Oprah Winfrey

Освіта: вища

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст

Освітньо-науковий ступінь (за наявності): немає

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: Київський національний лінгвістичний університет 

Спеціальність, зазначена в дипломі: «Мова і література (англійська)» 

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): філолог, вчитель англійської мови і літератури та зарубіжної літератури. 

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників:  13 років (станом на 01.09.2023 р.)

Посада: викладач англійської мови

Професійний шлях :   

2003 - 2007, 2009 - 2010 р.р. - навчання у Київському національному лінгвістичному університеті;

2009 - 2010 р.р. - лаборант кабінетів хімії та біології Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №10 Луцької міської ради";

2010 р. - сьогодні - викладач англійської мови у Ківерцівському фаховому медичному коледжі Волинської обласної ради;

2016 р. сьогодні - голова циклової методичної комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

2020 - 2024 р.р. - аспірантка кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Іноземна мова Л11/1
Англійська мова Л08/2
Англійська мова С04/2
Англійська мова (за професійним спрямуванням) C03/3, С02/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л06/3, Л03/4, Л02/4, Л05/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л07/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) А03/2
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л09/2
2022-2023 н.р.
Англійська мова С04/2
Англійська мова Л08/2
Англійська мова (за професійним спрямуванням) А02/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л03/4, Л02/4, Л01/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л09/2
Англійська мова (за професійним спрямуванням) С01/4, С02/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) А03/2
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л07/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
2021-2022 н.р.
Англійська мова Л03/4, Л02/4
Англійська мова С02/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) А02/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л1/4, Л2/4, Л01/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) С1/4, С01/4, С2/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) A01/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л07/3
2020-2021 н.р.
Англійська мова Л01/4
англійська мова Л03/4, Л02/4
Англійська мова С01/4
Англійська мова С02/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) A01/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) С2/4, С1/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л2/4, Л1/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л1/4, Л2/4
Англійська мова (за професійним спрямуванням) Л04/3
Англійська мова (за професійним спрямуванням) С2/4, С1/4

  2023

 • Федік Ю. М. Сучасні англомовні політичні карикатури: структура, семантика, прагматика // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (19 травня 2023 р.) / упоряд.: М. Рожило, Н. Шульська. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. C. 236-238
 • Федік Ю. М. Мультимодальні стилістичні засоби в англомовних політичних карикатурах//Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів, м. Луцьк, 16-17 травня 2023р. C. 310–313
 • 2022

 • Федік Ю. М. Мультимодальна метафора та метонімія в англомовному політичному дискурсі // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Луцьк, 17 травня 2022. С. 377–379.
 • Федік Ю. М. Відмінні ознаки гендеру в сучасному англомовному політичному дискурсі // Взаємодія журналістики, реклами та PR у сучасному медійному просторі : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Ченстохова, Республіка Польща, 12-13 жовтня 2022 р. С. 38–41.
 • Федік Ю. М. Мультимодальна метафора та метонімія у сучасному англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 06 квітня 2022 р. С. 88–92.
 • Федік Ю. М. Інтерактивні технології навчання іноземних мов // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р. С. 448–451.
 • 2021

 • Федік Ю. М. Диференційні ознаки політичного дискурсу // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 2021. С. 115–118.
 • Федік Ю. М. Роль політичних карикатур та їх специфіка у сучасних англомовних медіа // Science and Education. A New Dimension. Philology. IX (76), Issue: 260, 2021 Nov. Budapest, 2021. P. 18–22. Іноземне рецензоване видання.
 • Федік Ю. М. Сучасні лінгвістичні підходи до трактування поняття «мультимодальність» // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, м. Луцьк, 2021. С. 223–227.
 • Федік Ю. М. Диференційні ознаки масмедійних текстів // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів, м. Луцьк, 2021. С. 661–663.
 • Федік Ю. М. Роль масмедіа в англомовному політичному дискурсі // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 21–22 травня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. С. 93–97.
 • Федік Ю. М. Гендерні особливості політичної комунікації // International scientific and practical conference «Philological Sciences and Translation Studies: European Potential»: conference proceedings, July 9-10, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. P. 166–170.
 • Федік Ю. М. Ключові підходи до дослідження сучасних англомовних карикатур // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) № 2 2021. Частина 1. С. 224–229. Фахове видання України. Index Copernicus
 • Федік Ю. М. Медичний довідник з англійської мови для студентів-медиків. «Травна система». «Дихальна система»: навчально-наочний посібник. Ківерці : КФМК, 2021. 132 с.
 • 2019

 • Островська О. О., Федік Ю. М., Чахрайчук Н. М. Англійська мова. Робочий зошит (для студентів 2-го курсу). Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2019. 111с.
 • 2018

 • Федік Ю. М. Самостійна робота з іноземної мови (за професійним спрямуванням) // Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтенет-конференції, м. Новоград-Волинський, 2018р. С. 191–197.
 • 2017

 • Федік Ю. М. Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності // Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції, м. Луцьк, 2017. С. 125–127.
 • Островська О. О., Федік Ю. М., Чахрайчук Н. М. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів 4 курсу лікувального відділення. Ківерці, 2017. URL: https://drive.google.com/drive/folders/19DWxwZK1VNARHulNmn6ipPrIGLZOfq_k?usp=share_link
 • 2012

 • Чорна Ю. М. Медичний словник з англійської мови. Клінічні поняття. «Кістково-м'язева система» та «Серцево-судинна система». Ківерці: Ківерцівський медичний коледж, 2012. 120 с.

2024

Multimodality and transmediality: interdisciplinary studies
Multimodality and transmediality: interdisciplinary studies

Сертифікат

Диплом доктора філософії
Диплом доктора філософії

МОН (грамота, подяка, диплом)

Розвиток особистісної ресурсності як методу збереження ментального здоров'я
Розвиток особистісної ресурсності як методу збереження ментального здоров'я2

Сертифікат

Current issues of cross-cultural communication
Current issues of cross-cultural communication15

Сертифікат

Інструменти ефективного викладання англійської в багаторівневому класі
Інструменти ефективного викладання англійської в багаторівневому класі2

Сертифікат


2023

Цифровізація освіти й нові технології навчання мов у закладах загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти
Цифровізація освіти й нові технології навчання мов у закладах загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти15

Сертифікат

Навчальні втрати та подолання прогалин у навчанні: план дій для вчителя англійської мови
Навчальні втрати та подолання прогалин у навчанні: план дій для вчителя англійської мови2

Сертифікат

Новинки видавницт Pearson та Dinternal Education для 2023/24 навчального року
Новинки видавницт Pearson та Dinternal Education для 2023/24 навчального року2

Сертифікат

“SUSTAINABLE LANGUAGE EDUCATION AND MEDIA: BRIDGING THE GAPBETWEEN EU-UKRAINE”
“SUSTAINABLE LANGUAGE EDUCATION AND MEDIA: BRIDGING THE GAPBETWEEN EU-UKRAINE”

Сертифікат

Грамота Волинської обласної ради
Грамота Волинської обласної ради

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА

Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу
Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу

Сертифікат

Як ChatGPT може асистувати під час створення навчальної програми або освітньої траєкторії
Як ChatGPT може асистувати під час створення навчальної програми або освітньої траєкторії

Сертифікат

XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»
XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»

Сертифікат

І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі»
І Міжнародна науково-практична конференція «Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі»6

Сертифікат

Як написати тези на конференцію?
Як написати тези на конференцію?2

Сертифікат

«Створення навчальних вікторин у сервісі Quizizz»
«Створення навчальних вікторин у сервісі Quizizz»4

Сертифікат

Форум волонтерського лідерства «Будь сильнішим - Be Stronger»
Форум волонтерського лідерства «Будь сильнішим - Be Stronger»

Сертифікат

Тренінг-практикум для закладів фахової передвищої освіти з написання проєктів ЕРАЗМУС+
Тренінг-практикум для закладів фахової передвищої освіти з написання проєктів ЕРАЗМУС+8

Сертифікат

Особливості викладання англійської мови в сучасних умовах
Особливості викладання англійської мови в сучасних умовах8

Сертифікат

«Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів МООС»
«Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів МООС»30

Сертифікат

Підвищення кваліфікації викладачів англійської мови за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»
Підвищення кваліфікації викладачів англійської мови за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»30

Сертифікат

Сміливі навчати
Сміливі навчати6

Сертифікат


2022

Дива різдвяних свят на уроках англійської мови
Дива різдвяних свят на уроках англійської мови2

Сертифікат

Розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Інклюзія в дії
Розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Інклюзія в дії2

Сертифікат

Міжнародна наукова конференція "The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space"
Міжнародна наукова конференція "The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space"15

Сертифікат

Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти»
Підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти»16

Сертифікат

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перпективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перпективи"

Сертифікат

Огляд сучасних освітніх інструментів вчителя для якісного викладання англійської в 9-11 класах з курсом High Note
Огляд сучасних освітніх інструментів вчителя для якісного викладання англійської в 9-11 класах з курсом High Note2

Сертифікат

Огляд інноваційних педагогічних технологій: мотивація до навчання
Огляд інноваційних педагогічних технологій: мотивація до навчання2

Сертифікат

Потужна екзаменаційна підготовка у новій генерації автентичних ресурсів Pearson: НМК Formula
Потужна екзаменаційна підготовка у новій генерації автентичних ресурсів Pearson: НМК Formula2

Сертифікат

Сучасні інструменти для розвитку критичного і креативного мислення учасників освітнього процесу
Сучасні інструменти для розвитку критичного і креативного мислення учасників освітнього процесу2

Сертифікат

7 Top Ways to Motivate Teenagers
7 Top Ways to Motivate Teenagers1

Сертифікат

Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2019-2022 рр.)
Портфоліо педагогічної діяльності у міжатестаційний період (2019-2022 рр.)
Детальніше

Портфоліо


2021

Експертність у викладанні граматики та лексики: ідеї та методи
Експертність у викладанні граматики та лексики: ідеї та методи2

Сертифікат

Використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі
Використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі6

Сертифікат

Науково-практична конференція "Urgent problems of Philology and Linguistics - 2021"
Науково-практична конференція "Urgent problems of Philology and Linguistics - 2021"

Сертифікат

Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти
Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти16

Сертифікат

Ефективне використання комунікативних вправ в сучасних автентичних підручниках
Ефективне використання комунікативних вправ в сучасних автентичних підручниках2

Сертифікат

Організація рутини уроку як запорука досягнення кращих результатів навчання
Організація рутини уроку як запорука досягнення кращих результатів навчання2

Сертифікат

8 мотивуючих варіантів домашньої роботи, що сподобаються сучасним учням
8 мотивуючих варіантів домашньої роботи, що сподобаються сучасним учням2

Сертифікат

Міжнародна наукова конференція "Philological Sciences and Translation Studies: European Potential"
Міжнародна наукова конференція "Philological Sciences and Translation Studies: European Potential"

Сертифікат

IV Всеукраїнська наково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти"
IV Всеукраїнська наково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти"

Сертифікат

International Higher Education Forum 2021
International Higher Education Forum 2021

Сертифікат

Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами2

Свідоцтво

4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України
4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України2

Сертифікат

Міжнародна науково-практична конференція "Modern Issues in Germanic and Romance Linguistics"
Міжнародна науково-практична конференція "Modern Issues in Germanic and Romance Linguistics"

Сертифікат

Проєуктування та створення електронних підручників і посібників
Проєуктування та створення електронних підручників і посібників30

Сертифікат


2020

Getting the most out of your course online - feature, function, new tools for teaching and learning online
Getting the most out of your course online - feature, function, new tools for teaching and learning online1

Сертифікат

Successful online teaching techniques for adults
Successful online teaching techniques for adults1

Сертифікат

Грамота до Дня працівника освіти
Грамота до Дня працівника освіти

Нагородження грамотою (подякою) адміністрації коледжу

Грамота до Дня працівника освіти
Грамота до Дня працівника освіти

Нагородження грамотою облдержадміністрації, обласної ради, УОЗ, УОіН, ВОДА

Вільне володіння розмовною мовою: продукт чи процес?
Вільне володіння розмовною мовою: продукт чи процес?1

Сертифікат

Мистецтво ведення дискусії англійською - для іспитів та реального життя
Мистецтво ведення дискусії англійською - для іспитів та реального життя1

Сертифікат

Розширюємо педагогічний репертуар: ефективна технологія оволодіння мовою за допомогою лексичного підходу
Розширюємо педагогічний репертуар: ефективна технологія оволодіння мовою за допомогою лексичного підходу1

Сертифікат

Готуймося до іспитів з допомогою відео
Готуймося до іспитів з допомогою відео1

Сертифікат

Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови
Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови1

Сертифікат

Реалізація компетентнісного підходу у викладанні англійської мови
Реалізація компетентнісного підходу у викладанні англійської мови1

Сертифікат

Ефективне використання автентичних навчальних ресурсів для розвитку когнітивних здібностей підлітків
Ефективне використання автентичних навчальних ресурсів для розвитку когнітивних здібностей підлітків1

Сертифікат

Сучасне моделювання уроку граматики в старших класах
Сучасне моделювання уроку граматики в старших класах1

Сертифікат

Персоналізоване навчання сучасної англійської учнів покоління Z
Персоналізоване навчання сучасної англійської учнів покоління Z1

Сертифікат

Top quality teaching
Top quality teaching3

Сертифікат


2019

Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору
Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору10

Сертифікат

Reforming Higher Education in Ukraine
Reforming Higher Education in Ukraine4

Сертифікат

Reforming Higher Education in Ukraine
Reforming Higher Education in Ukraine6

Сертифікат

Мультимедійна майстерня
Мультимедійна майстерня12

Сертифікат

Tutor's Forum
Tutor's Forum6

Сертифікат

Диплом першого ступеня за "Творчі сходинки педагогів Волині"
Диплом першого ступеня за "Творчі сходинки педагогів Волині"

Диплом за участь у конкурсі

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат

100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year
100+ fresh and practical teaching ideas for a successful academic year1

Сертифікат