Довідка
Loading...
Троцюк Н.В.
Троцюк Н.В.

Балів рейтингу - 309 / 350

Годин підвищення кваліфікації - 183

Остання атестація 06-04-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
«Сучасний викладач» (12) 02-2024
Фахівець ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні (10) 01-2024
«Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток» (7) 10-2023
«Цифрова компетентність педагога. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН» (1) 10-2023
«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (9) 09-2023
Впровадження сучасних педагогічних технологій у освітній процес (6) 06-2023
Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання основ медсестринства, догляду за хворими та ММТ (30) 01-2023
Цифрові інструменти Google для освіти (15) 01-2023
Цифрові інструменти Google для освіти (2) 01-2023
«Інноваційні практики наукової освіти» (45) 12-2022
Цифрові інструменти Google для освіти (30) 09-2022
Медіаграмотність; Наскрізні навички; ІКТ;, Інклюзивна освіта; НУШ;Практичні прийоми; (10) 12-2021
Використання цифрових технологій в освітньому процесі (6) 11-2021
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Інфектологія А03/2
Медична та соціальна реабілітація Л07/3
Медична та соціальна реабілітація А02/3
Медична та соціальна реабілітація Л03/4
Медсестринство в інфектології C03/3
Медсестринська етика та деонтологія С02/4
Основи медсестринства С04/2
Основи медсестринства та медичної маніпуляційної техніки Л12/1
2022-2023 н.р.
Інфектологія А02/3
Медична та соціальна реабілітація Л01/4
Медична та соціальна реабілітація A01/3
Медична та соціальна реабілітація Л04/3
Медсестринство в інфектології С02/4
Основи медсестринства C03/3
Основи медсестринства та медична маніпуляційна техніка Л09/2
2021-2022 н.р.
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л02/4, Л03/4
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л07/3
Медична та соціальна реабілітація Л1/4, Л2/4
Медична та соціальна реабілітація Л2/3
Медична та соціальна реабілітація А1/3
Медсестринство в інфектології С01/4
Основи медсестринства С02/4
2020-2021 н.р.
3агальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка A01/3
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л01/4
Медична та соціальна реабілітація Л2/4, Л1/4
Медсестринство в інфектології С2/4, С1/4
Основи медсестринства С01/4

  2023

 • Троцюк Н. В. Використання сучасних педагогічних інновацій при підготовці майбутніх медичних сестер // збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції "European scientific congress", 12-14.06.2023. Мадрид, Іспанія. С.238-242.
 • 2021

 • Троцюк Н. В. Медсестринський процес : навч. посіб. Ківерці: КФМК. 2021 р. 132 с.
 • 2017

 • Совтус І., Корнісік Н., Троцюк Н., Свінціцька Т. Нестандартні форми проведення заняття у медичному коледжі як дієвий засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності// Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 21. С. 372–383.
 • Троцюк Н. В. Дослідження стану серцево-судинної та дихальної систем у студентів ківерцівського медичного коледжу // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю, (м. Житомир, 19-20 жовтня 2017 р.). Житомир, 2017 р. С. 413-414.
 • Совтус І. М., Корнісік Н. М., Троцюк Н. В., Казан І. В. Використання дидактичних ігор як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з основ медсестринства// Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Житомир, 19-20 жовтня 2017 р.) Житомир, 2017 р. С. 231-238.
 • 2016

 • Совтус І. М., Троцюк Н. В. Роль сучасних інформаційних технологій при викладанні медичних дисциплін у підвищенні ефективності навчання і формуванні професійних якостей студентів медичного коледжу шляхом розвитку творчої пізнавальної активності // Науковий вісник інноваційних технологій. Збірник наукових праць. м. Кіровоград, 2016 р. С. 194- 204.
 • 2015

 • Троцюк Ніна, Сидоренко Оксана. Аналіз стану здоров’я студентів-медиків// Матеріали ХІX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 409.
 • Троцюк Н. В. Проблеми здоров’я студентської молоді// Медсестринство. 2015. №1. С. 34–35.
 • Троцюк Н. В. Формування здорового способу життя студентами медичного коледж у// Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : збірник матеріалів Науково-практичної конференції з міжнародною участю. Житомир, 2015. С. 394-397.

2024

Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» від UGEN «Сучасний викладач»
Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» від UGEN «Сучасний викладач»12

Сертифікат

Освітній навчально-методичний форум "Фахівець ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні"
Освітній навчально-методичний форум "Фахівець ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні"10

Сертифікат

Вебінар "Електроні освітні ресурси у професійній діяльності педагога: створення та впровадження"
Вебінар "Електроні освітні ресурси у професійній діяльності педагога: створення та впровадження"2

Сертифікат


2023

майстер-клас «Клініко-лабораторна діагностика та сучасні принципи етіотропної терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій»
майстер-клас «Клініко-лабораторна діагностика та сучасні принципи етіотропної терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій»

Сертифікат

Науково-практична конференція з міжнародною участю «МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2023»
Науково-практична конференція з міжнародною участю «МЕЧНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2023»

Сертифікат

семінар ШКОЛА ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ МЕДСЕСТЕР
семінар ШКОЛА ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ МЕДСЕСТЕР

Сертифікат

Науково-практичний онлайн-семінар «Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток»
Науково-практичний онлайн-семінар «Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток»7

Сертифікат

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика»
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика»8
матеріали конференції

Сертифікат

Всеукраїнська онлайн конференція з ПК «Цифрова компетентність педагога. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН»
Всеукраїнська онлайн конференція з ПК «Цифрова компетентність педагога. Атестація педагогічних працівників за новим положенням МОН»1

Сертифікат

V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»
V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»9

Сертифікат

Впровадження сучасних педагогічних технологій у освітній процес
Впровадження сучасних педагогічних технологій у освітній процес6

Сертифікат

Опис педагогічного досвіду роботи
Опис педагогічного досвіду роботи
Опис педагогічного досвіду роботи

Портфоліо

І Міжнародна науково-практична конференція "Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі"
І Міжнародна науково-практична конференція "Лікарі та медсестринство - медичний фронт в Україні та світі"

Сертифікат

Навчання по програмі ПК "Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання основ медсестринства, догляду за хворими та ММТ"
Навчання по програмі ПК "Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання основ медсестринства, догляду за хворими та ММТ"30

Сертифікат

Курс "Цифрові інструменти Google для освіти"
Курс "Цифрові інструменти Google для освіти"15

Сертифікат

Вебінар "Цифрові інструменти Google для освіти"
Вебінар "Цифрові інструменти Google для освіти"2

Сертифікат


2022

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні практики наукової освіти"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні практики наукової освіти"45

Сертифікат

курси "Цифрові інструменти Google для освіти"
курси "Цифрові інструменти Google для освіти"30

Сертифікат


2021

інтернет-конференція "Дистанційне та змішане навчання: досвід і виклики"
інтернет-конференція "Дистанційне та змішане навчання: досвід і виклики"10

Сертифікат

навчання по програмі підвищення кваліфікації
навчання по програмі підвищення кваліфікації6

Сертифікат

XXVI обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів Волині"
XXVI обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів "Творчі сходинки педагогів Волині"

Диплом за участь у конкурсі

XII Міжнародний конгрес "STOP COVID: Медсестри в справі"
XII Міжнародний конгрес "STOP COVID: Медсестри в справі"4

Сертифікат

інтернет-конференція "Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми"
інтернет-конференція "Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми"13

Сертифікат

Вебінар
Вебінар1

Сертифікат

портфоліо викладача
портфоліо викладача
Портфоліо Троцюк Н.В.

Портфоліо


2020

XI науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища освіта та практика в медсестринстві
XI науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища освіта та практика в медсестринстві12

Сертифікат

навчання по програмі підвищення кваліфікації
навчання по програмі підвищення кваліфікації30

Свідоцтво

онлайн-проект для викладачів
онлайн-проект для викладачів14

Сертифікат

Вебінар
Вебінар1

Сертифікат


2019

Онлайнкурс, педагогічний тренінг
Онлайнкурс, педагогічний тренінг30

Сертифікат

навчання за новою моделлю підготовки кадрів до інноваційної діяльності
навчання за новою моделлю підготовки кадрів до інноваційної діяльності30

Сертифікат

Подяка
Подяка

Нагородження грамотою (подякою) адміністрації коледжу


2017

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи"
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи"

Сертифікат

Всеукраїнська тренінг-програма
Всеукраїнська тренінг-програма

Сертифікат

ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"
ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

Сертифікат


2016

Міжнародна науково-практична конференція "Концептуальні засади інновіційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці"
Міжнародна науково-практична конференція "Концептуальні засади інновіційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці"

Сертифікат

Тренінг-програма
Тренінг-програма

Сертифікат